Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

BIP

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.winb.opole.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-22.

Status zgodności z ustawą

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje