Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

BIP

Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy.

Polski Związek Głuchych przetłumaczył na Polski Język Migowy (PJM) obie ustawy o dostępności:

  • Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Poniżej znajdują się linki do ww. filmów zamieszczonych na stronie Portalu Funduszy Europejskich pod adresem Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl) :

Ustawa o dostępności cyfrowej tłumaczona na PJM

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tłumaczona na PJM